Tổng quan: Android 4.3

Ưu điểm: K khac j so vs 4.2

Nhược điểm: Sac pin lau