Bộ tiện ích Tiếng Việt trong Microsoft Office Excel 2007 và 2010

02/07/2013 15:21 admin 0 bình luận
Microsoft Office Excel 2003 trở về trước bộ tiện ích đã thiết lập tự động. Nhưng với Excel 2007 - 2010 vấn đề này không được tự động.

 

Chính vì nguyên nhân trên mà ta phải thực hiện các bước như sau:

 

Bước 1:

 

Sau khi Download Bộ Tiện ích Tiếng Việt về bạn giả nén ta được Folder Tien_ich_sap_xep_tieng_Viet_cho_Excel. 

 

 

 

Bước 2:

 

Mở Folder Tien_ich_sap_xep_tieng_Viet_cho_Excel. Chuột phải file SETUP.EXE  /  Extract Here.

 

 

      ta có file SORTTCVN.XLA

 

 

 

Bước 3:

 

Copy file SORTTCVN.XLA, Mở Microsoft Excel 2007 - 2010 Excel Options  / Thẻ Add Ins , kích Go

 

 

 

Bước 4:

 

Bảng Add-Ins, kích Browse -> Paste file SORTTCVN.XLA vào -> chọn OK

 

 

 

Bước 5:

 

Sau khi thiế đặt thành công, giao diện Microsoft Excel 2007 - 2010 có thêm một Menu Add-Ins như sau:

 

 

 

Đào Ánh Nhựt

Bạn hãy đăng nhập để tham gia bình luận!